Prisijungimas prie EPDS

Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas  (Pakeitimai   Atitaisymai)

Čia galite prisijungti prie EPDS Prisijungti

 SVARBI INFORMACIJA:

 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. kovo 26 dienos įsakymu Nr. V-147, darbdavys gali informacijos apie įmonės DSS būklę neteikti, jei jis samdo ne daugiau nei vieną darbuotoją.

N/N žymima tokiu atveju, jei pateikiamas klausimas įmonei, kurios DSS būklė deklaruojama, yra neaktualus.

 Konsultuojame: el. paštu info@vdi.lt, tel. (8-5) 215 7279 ir Facebook'e 

  

Naudotojo vadovas